Logotec DDM9000 Web Edition w Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Tak szeroki zakres aktywności wymaga między innymi korzystania ze skutecznych i sprawdzonych rozwiązań informatycznych szczególnie w zakresie obiegu, analizy informacji i dokumentów. Dlatego przystępując do stworzenia systemu informatycznego w ramach projektu „Program Rozwoju ZP BCC” zdecydowaliśmy się skorzystać z kompetencji i doświadczenia pracowników firmy Logotec Enterprise SA oraz oferowanego przez nich produktu – systemu Logotec DDM9000®.


Zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obejmował wiele zagadnień, ale najważniejsze z nich dotyczyły takich obszarów jak opracowanie i umożliwienie obsługi bazy danych Członków BCC, bazy danych zdarzeń i dokumentów dialogu społecznego, zarządzania bazami danych zdarzeń i dokumentów dialogu społecznego, obsługi dokumentów dialogu społecznego, prowadzenia rejestrów zdarzeń i dokumentów, jak również organizacji i koordynacji zdarzeń dialogu społecznego. Nie mniej istotna była dla nas również  elastyczność aplikacji i możliwość dopasowania jej funkcjonalności do stale rozwijających się i specyficznych potrzeb naszej organizacji. W trakcie trwania tego projektu w systemie przygotowany został również mechanizmy generowania różnych raportów.