Logotec DDM9000 Web Edition zintegrowany z ePUAP
Nowa wersja systemu Logotec DDM9000 Web Edition Urząd zintegrowana została z ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej. W rozwiązaniu  uwzględniono również najnowsze przepisy dotyczące obsługi instrukcji kancelaryjnej. System umożliwia komunikacje z platformą BIP. Do podstawowych celów i korzyści integracji systemu Logotec DDM9000 Web Edition Urząd i platformy ePUAP należą :
 • Zorganizowanie pracy użytkowników tylko w jednym systemie
 • Ułatwienie zarządzania dostępem pracowników do zasobów z ePUAP
  Zorganizowanie pracy użytkowników tylko w jednym systemie Logotec DDM9000 Web Edition Urząd
 • Od użytkowników systemu Logotec DDM9000 Web Edition Urząd nie jest wymagana znajomość obsługi interfejsu ePUAP
 • Ułatwienie pracy osób odpowiadających za wymianę korespondencji z wykorzystaniem platformy ePUAP. Uniknięcie pracy w dwóch systemach, brak konieczności podwójnego logowania do Logotec DDM i ePUAP
 • Nie wymagane są zmiany w ePUAP np. w przypadku zmiany użytkownika obsługującego korespondencję
Zakres integracji obejmuje
 • Odbieranie i umieszczanie w DDM dokumentów ze wskazanych skrzynek podawczych ePUAP
 • Wysyłanie korespondencji i dokumentów DDM do adresatów w ePUAP
 Większość ustawień konfiguracyjnych związanych z integracją DDM-ePUAP jest zarządzana przez Administratora Logotec DDM9000 Web Edtion Urząd.  

 

SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP 

 • Wybrane skrzynki DDM są skojarzone z adresami skrzynek podawczych ePUAP
 • Jedna skrzynka DDM może obsługiwać wiele adresów z różnych skrzynek podawczych
 • Wiele skrzynek DDM może obsługiwać wiele adresów jednej skrzynki podawczej
 PODPIS ELEKTRONICZNY
 • Wysyłając dokumenty z systemu Logotec DDM9000 Web Edtion Urząd do wskazanego adresata w ePUAP wymagane są:
 • Posiadanie podpisu elektronicznego.
 • Zainstalowanie komponentu do podpisu elektronicznego ePUAP w przeglądarce Internet Explorer.