Logotec CRM9000 Web Edition w BGDe Sp. z o.o.

Firma BGDe Sp. z o.o.  z sukcesem zakończyła wdrożenie systemu służącego do zarządzania relacjami z Klientem (Logotec CRM9000 WE). Główne cele, jakie spółka chciała osiągnąć po zakończeniu wdrożenia to:

  • Zdobycie profesjonalnego narzędzie pracy dla osób związanych z procesem sprzedaży i realizacją kontraktów
  • Poprawa przepływu informacji w firmie
  • Poprawa jakości obsługi klientów i podwykonawców
  • Archiwizacja i lepsze zarządzanie informacjami, dokumentami i wiedzą zgromadzoną w firmie.

System Logotec CRM9000 Web Edition umożliwia wszystkim pracownikom obsługę centralnej bazy potencjalnych klientów, kontrahentów, dostawców i podwykonawców wraz z osobami kontaktowymi.

W systemie ewidencjonowana jest obecnie cała korespondencja przychodząca i wychodząca z firmy. Dotyczy to zarówno korespondencji tradycyjnej, takiej jak pisma, listy, faksy, faktury, specyfikacje przetargowe czy zapytania ofertowe, jak również całej korespondencji mailowej wraz załącznikami. Prowadzona w ten sposób wymiana korespondencji pozwala na stworzenie historii kontaktów z klientami, w podziale na wszystkie realizowane dla nich projekty.

System dodatkowo usprawnić ma obieg dokumentów, takich jak zamówienia, czy faktury kosztowe dla których przygotowano procedurę workflow automatyzującą ich obieg. Każda ewidencjonowana w systemie faktura kojarzona jest  z zamówieniem i konkretna budową, co pozwala na bieżącą kontrole kosztów realizacji.  

Wdrożony system wpływa również na poprawę komunikacji (wymianę informacji) pomiędzy pracownikami firmy, którzy uzyskują w systemie kompletną wiedzę na temat przygotowywanych ofert, prowadzonych projektów, swoich partnerów i klientów. Przechowywane w systemie dane pozwalają na generowanie raportów i analiz dotyczących realizowany projektów. 

Dzięki zastosowanej technologii webowej system Logotec CRM9000 Web Edition zapewnia możliwość pracy poprzez Internet z dowolnego miejsca. Dzięki czemu pracownicy znajdujący się bezpośrednio na budowach będą mogli pracować na tych samych zasobach systemu CRM (m.in. baza adresów, dokumentów, prowadzonych projektów) co użytkownicy systemu w centrali

BGDe Sp. z o.o.

Firma projektowo-wykonawcza. Od początku istnienia firmy nadrzędnym celem podejmowanych przedsięwzięć było osiągnięcie profesjonalizmu, wypracowanie najwyższej jakości świadczonych usług, jak i stosowanych urządzeń w dziedzinie automatyki, klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa oraz innych instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o. itp.).

Dzięki kadrze wysoko wykwalifikowanych specjalistów, oferuje fachowe wykonanie w/w instalacji na bazie opracowanej dokumentacji technicznej. Ekipy montażowe i serwisowe zapewnią montaż i obsługę w zakresie eksploatacji i okresu gwarancji