Menu Content/Inhalt
PDF Drukuj
PLM (Product Lifecycle Management) - Zarz±dzanie cyklem życia produktu to aplikacja szczególnie przydatna firmom produkcyjnym, posiadaj±cym własne biura konstruktorskie. Systemy tej klasy wspomagaj± kontrolę i zarz±dzanie procesem projektowania, produkcji i ewidencjonowania zmian w produkcie. Jednym ze składników PLM jest system zarz±dzania dokumentacj± projektow± PDM 

Zarz±dzanie cyklem życia produktu pozwala na:

  • skrócenie czasu zaprojektowania i przygotowania produktu
  • tworzenie i wersjonowanie dokumentacji projektowej i produktowej
  • kontrolę zmian w produkcie
  • zwiększenie wydajno¶ci pracy zespołów projektowych poprzez łatwy dostęp do dokumentacji

·      Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferowanego  przez nas systemu Logotec PDM9000 Web Edition