Menu Content/Inhalt
PDF Drukuj

Image
Logotec CRM9000® Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group – producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem informacji DDM9000®. Bazując na doświadczeniach zdobytych na rynkach międzynarodowych, Logotec w unikalny sposób podszedł do problemów zarządzania relacjami z Klientem. Większość istniejących na rynku systemów klasy CRM jest rozwinięciem koncepcji znanych z systemów ERP. W odróżnieniu od nich, siłą oferowanego przez Logotec rozwiązania jest umiejscowienie relacji z Klientem na tle całości procesów przepływu informacji zachodzących w firmie, a także pomiędzy firmą i jej otoczeniem.

Logotec CRM9000® Web Edition w sposób zintegrowany obsługuje procesy biznesowe zachodzące w obszarach marketingu, sprzedaży, serwisu, jak i wielu innych. System pozwala na uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z każdym z jej Klientów – począwszy od fazy nawiązania pierwszych kontaktów poprzez kolejne etapy sprzedaży, aż po zagadnienia opieki posprzedażowej i serwisu – 360 stopni wokół Klienta. Logotec CRM9000® Web Edition zapewnia stały dostęp do wiedzy dotyczącej Klientów z zakresu nie tylko prowadzonych kontaktów i wymienianych informacji, ale również od strony planowania i faktycznego przebiegu prowadzonych z nimi spraw, ich preferencji i przyzwyczajeń, dokonanych i planowanych zakupów. Przechowywane w systemie dane prezentowane są w postaci różnorodnych analiz, począwszy od prostych raportów, poprzez graficzne prezentacje 3D, po skomplikowane wykresy lejków sprzedaży.

Logotec CRM9000® Web Edition zawiera w sobie pełną funkcjonalność systemu Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji – Logotec DDM9000®. Otwartość systemu umożliwia też jego integrację z systemami klasy ERP, jak również z systemami finansowo-księgowymi. Dane pochodzące z tych systemów mogą w znaczący sposób uzupełniać informacje gromadzone w Logotec CRM9000® Web Edition, zapewniając tworzenie kompletnych analiz.

Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii webowej system Logotec CRM9000® Web Edition zapewnia możliwość pracy poprzez Internet z dowolnego miejsca. Jest to możliwe zarówno przy wykorzystaniu komputerów stacjonarnych z przeglądarką internetową, jak i poprzez różnorodne urządzenia mobilne m.in.: laptopy, palmptopy, pocket PC, telefony komórkowe.

CRM9000® składa się ze ściśle ze sobą zintegrowanych modułów odpowiedzialnych za:

 • Podstawowa funkcjonalność
 • Zarządzanie Sprzedażą
 • Zarządzanie Marketingiem
 • Zarządzanie Serwisem
 • Sterowanie przepływem zadań


Podstawowa funkcjonalność

Logotec CRM9000® opiera się na solidnych podstawach zarządzania procesami przepływu informacji. Moduł CRM9000® Standard posiada:

 • kartotekę firm i osób kontaktowych
 • obsługę dokumentów i korespondencji
 • kalendarz terminów/zadań i obsługę spraw
 • kartotekę produktów
 • klasyfikatory produktów i Klientów
 • rejestr faktur i kontrolę płatności
 • mechanizmy analizowania sprzedaży i zakupów firmy


Zarządzanie Sprzedażą

Moduł CRM9000® Sprzedaż zapewnia obsługę procesów sprzedaży poprzez:

 • planowanie i prognozowanie sprzedaży
 • kompleksową obsługę procesu sprzedaży począwszy od akcji marketingowej poprzez prognozowanie aż po obsługę posprzedażną
  • określanie etapów (kamieni milowych) w procesie sprzedaży
  • możliwość generowania opcjonalnych ofert
 • ewidencję firm i osób uczestniczących w procesie sprzedaży z uwzględnieniem ich roli, nastawienia itp.
 • zestawienia bieżących zadań do wykonania (scenariusze sprzedaży) oraz osób za nie odpowiedzialnych (zespół realizacyjny)
 • rejestrację ustaleń, dokumentów finansowych związanych ze sprawą
 • analizę procesu sprzedaży
  • obsługę lejka sprzedaży dla pojedynczych handlowców na bazie etapów procesu sprzedaży
  • analizę sprzedaży do konkretnego Klienta
  • analizę zakupów od dostawcy
  • prognozy sprzedaży związane z konkretnym Klientem
 • arkusz kompleksowej oceny relacji z firmą
  • oceny i rankingi klienta wg różnorodnych wyznaczników (terminowość płatności, obroty, wielkości faktur, zakupione produkty itp.)
  • listę ustaleń, ogólnych uwag, zadań i innych procesów związanych z Klientem
  • szybki dostęp do różnorodnych analiz związanych z Klientem
 • zarządzanie terytorium sprzedaży


Zarządzanie Marketingiem

Moduł CRM9000® Marketing daje możliwość wszechstronnego zarządzania procesami marketingowymi. Przyjęte rozwiązania pozwalają na:

 • precyzyjną segmentację Klientów
 • obsługę akcji marketingowych
 • realizację korespondencji seryjnej
 • obsługę wysyłek seryjnych zarówno w postaci elektronicznej (mail, faks), jak i tradycyjnej (list, etykiety adresowe itd.) łącznie z wyrafinowanymi sposobami tworzenia list adresowych
 • analizę efektów akcji marketingowych
 • kontrolę kosztów działalności marketingowej
 • wykorzystanie encyklopedii marketingowej w celu zwiększenia kompetencji pracowników firmy
 • analizę sprzedaży do poszczególnych Klientów
 • globalną analizę prognoz sprzedaży i lejek sprzedaży dla całej firmy z uwzględnieniem dowolnych kryteriów


Zarządzanie Serwisem

Moduł CRM9000® Serwis umożliwia zarządzanie działalnością serwisową. Funkcje systemu obejmują :

 • obsługę umów serwisowych oraz ich wzorców
 • przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i ich realizację
 • zarządzanie bazą rozwiązań problemów serwisowych
 • analizy skuteczności rozwiązywania problemów serwisowych


Sterowanie przepływem zadań

Procesy CRM dające ująć się w schematy, wymagające rzetelności oraz terminowości wykonania powinny być realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami. Poszczególne moduły CRM9000® są z natury ukierunkowane na obsługę pewnych procesów. Moduł CRM9000® Workflow dostarcza bardziej skomplikowanych mechanizmów workflow management, które zapewniają:

 • zdefiniowanie dowolnie złożonych procedur przepływu zadań
 • informowanie uczestników procedury jakie czynności należy wykonać w danym etapie
 • możliwość określenia w jakiej fazie realizacji znajduje się procedura
 • automatyczne sygnalizowanie potencjalnych opóźnień w realizacji zadań