Menu Content/Inhalt
PDF Drukuj
Image
LOGOTEC PDM9000®- System Zarządzania Danymi o Produkcie należy do klasy systemów do zarządzania dokumentacją techniczną. Tworzy centralną bazę rysunków zapewniając prosty i szybki dostęp do nich z gwarancją aktualności. Posiada mechanizmy pozwalające na zarządzanie ich stanami i wersjami, z sygnalizowaniem próby użycia nieaktualnej wersji dokumentacji itp. Realizuje ideę biura bez papieru poprzez możliwość przechowywania wszelkiej dokumentacji w postaci elektronicznej (pliki CAD, dokumentacja zeskanowana itp.). Nie wyklucza to możliwości przechowywania wybranej dokumentacji w formie tradycyjnej (rejestracja dokumentacji przechowywanej w postaci papierowej). Udostępnia bank danych artykułów przechowujący informacje techniczne o używanych w dokumentacji rysunkowej elementach typowych.Mechanizmy logicznego gromadzenia i łączenia rysunków oraz artykułów pozwalają na sprawne zarządzanie projektami oraz strukturami rysunkowymi, niezależnie od typów zawartych w niej rysunków (z aplikacji CAD/CAE, skanowane, papierowe).
 
LOGOTEC PDM9000® posiada mechanizmy wspomagające wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000. Dzięki obiektowej budowie menadżera graficznego
 
LOGOTEC PDM9000® widoczne stają się wszystkie powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami np.: projektami, rysunkami, artykułami itd.
 
Zarządzanie rysunkami i modelami
PDM9000® daje możliwość zarządzania dowolnymi rysunkami niezależnie od ich typu (stworzone w dowolnych systemach CAD, zeskanowane, papierowe itp.). Sprawne mechanizmy wyszukiwania zapewniają szybkie dotarcie do danego rysunku, a współpraca systemu z systemami CAD oraz przeglądarkami rysunków daje możliwość błyskawicznego otwarcia, podglądu lub wydruku szukanego rysunku na każdym stanowisku komputerowym.
System zapewnia:
-    zarządzanie dowolnymi rysunkami/modelami CAD (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, Microstation, Logocad, Visio, EPLAN, itd.),
-    zarządzanie rysunkami skanowanymi i papierowymi,
-    każdemu uprawnionemu użytkownikowi szybki dostęp do dowolnego rysunku czy projektu,
-    automatyczną generację numeru rysunku,
automatyczną kontrolę indeksów zmian,
-    zarządzanie stanami i wersjami rysunków,
-    odtwarzanie historii zmian rysunków,
-    połączenie „on-line” z wieloma systemami CAD,
-    podgląd i wydruk wszystkich rysunków na wszystkich stanowiskach pracy,
-    jednokrotne lub wielokrotne powiązanie rysunku,
-    sprawne funkcje wyszukiwania,
-    rejestrację każdego zdarzenia związanego ze zmianami w dokumentacji,
-    poufność dokumentacji.
Zarządzanie strukturami danych
LOGOTEC PDM9000® pozwala utworzyć centralną bazę rysunków, elementów znormalizowanych powiązanych w struktury projektowe oraz zarządza dostępem do nich. LOGOTEC PDM9000® dzięki mechanizmowi zatwierdzeń i wersji gwarantuje opanowanie chaosu i uniknięcie błędów związanych z ogromną ilością przetwarzanej informacji.
System umożliwia:
-    grupowanie rysunków w struktury projektów, jak również  logiczne i hierarchiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami systemu,
-    zarządzanie stanami projektów,
-    odtwarzanie historii stanów projektów,
-    przedstawianie logicznej struktury projektu / rysunku nadrzędnego w formie diagramu lub raportu gotowego do np. wydrukowania,
-    tworzenie innych dowolnych raportów, zestawień lub wykresów na podstawie rejestrowanych powiązań.


Zarządzanie bazą elementów typowych
LOGOTEC PDM9000® usprawnia jeden z bardziej czasochłonnych etapów koniecznych do zakończenia procesu tworzenia pełnej dokumentacji projektu, jakim jest przygotowanie niezbędnych zestawień materiałowych czy list zamówieniowych. Analizy mogą być przeprowadzane nie tylko dla jednego rysunku, lecz również dla całego projektu. A także w przypadku gdy projekt zawiera rysunki wykonane w różnych programach. Jest to osiągalne dzięki możliwości współpracy z niezależną bazą artykułów, przechowującą informacje o wszystkich używanych w procesie projektowania detalach, ich numerach, nazwach, cenach, producentach itp.
Cechy te umożliwiają:
-    możliwość logicznego przyporządkowania informacji o użytych artykułach do rysunku, niezależnie od rodzaju techniki w jakiej rysunek został wykonany, i przechowywanie całości informacji w jednolitej i centralnej bazie danych,
-    możliwość automatycznego przejęcie informacji wykazu części po “analizie” rysunku przez system,
-    możliwość ręcznego przypisania informacja o użytych artykułach w przypadku rysunku papierowego lub zeskanowanego,
-    możliwość automatycznego tworzenia odpowiednich zestawień zbiorczych dla całych różnorodnych projektów,
-    tworzenie innych dowolnych raportów, zestawień lub wykresów na podstawie rejestrowanych powiązań, np. potwierdzenie użycia części,
-    eksport i import struktur i danych
-    połączenie z systemami ERP/PPS.Zarządzanie przez Internet
LOGOTEC PDM@9000® umożliwia zdalne zarządzanie dokumentacją i informacją poprzez Internet, a także dla współdzielenia danych o produkcie z wytwórcami i ich dostawcami. Obecne trendy, zmierzające ku globalizacji i decentralizacji, czynią współpracę i wymianę informacji w pełnym cyklu rozwoju i wytwarzania produktu podstawowym kryterium bycia konkurencyjnym.

System LOGOTEC Web@PDM® zapewnia:
-    możliwość wglądu w dokumentację firmy z dowolnego miejsca na świecie,
-    stworzenie dla wszystkich oddziałów i delegatur firmy centralnej bazy projektów, rysunków i elementów znormalizowanych oraz pozostałych danych i informacji,
-    pracownikom w terenie stały kontakt z firmą oraz korzystanie z aktualnych danych zgromadzonych w centrali,
-    możliwość udostępnienia partnerom zawsze aktualnych danych niezbędnych do współpracy.

Przy dostępie do danych obowiązują te same zasady bezpieczeństwa, które stosowane są przy pracy lokalnej, takie jak: prawa dostępu, protokołowanie zdarzeń oraz wykorzystania dokumentów i informacji. Poza standardową identyfikacją użytkownika poprzez nazwę i hasło system może zostać zintegrowany z systemami bezpieczeństwa typu PGP i PKI, które pozwolą na dodatkową autoryzację użytkowników przy pomocy, np. SmartCards, szyfrowanie oraz podpisywanie danych. Transmisja między stacjami zdalnymi a serwerami systemu może odbywać się zarówno poprzez HTTP jak i bezpieczny protokół HTTPS