Menu Content/Inhalt
PDF Drukuj

VITRIcon® jest systemem CAFM pozwalającym na zapisywanie i administrowanie danymi nieruchomości oraz urządzeniami technicznymi. Oparty na technice Web VITRIcon® i zaprojektowany specjalnie dla wspomagania eksploatacji budynków w całym ich cyklu życia, służy jako całościowe rozwiązania obszernego a zarazem przejrzystego obrazowania i optymalizacji procesów facility management. Dzięki obszernemu wyposażeniu w interfejsy i standardy FM nasz system umożliwia efektywne oraz sprawne wdrożenie jak i szybki zwrot inwestycji. 

VITRIcon® w skrócie

Zarządzanie powierzchnią i pomieszczeniami z połączeniem CAD. Określanie i administracja powierzchni w celu optymalizacji użytkowania pomieszczeń i budynków.

Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi. Dostarczanie jednolitej dokumentacji technicznej dla zagwarantowania optymalnej pracy systemów i urządzeń.

Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji. Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie systemów oraz instalacji technicznych jako gwarancja bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz przestrzeganie obowiązku szczególnej staranności eksploatacji nieruchomości dla zarządcy.

Zarządzanie energią. Wprowadzanie i analiza zużycia, taryf oraz kosztów jako podstawa całościowego zarządzania energią.

Zarządzanie środowiskowe. Przedstawienie emisji, zrzutów wody oraz tworzenie bilansu odpadów na podstawie obowiązujących dyrektyw i przepisów ustawowych.

Zarządzanie powiadomieniami o awariach i zakłóceniach. Analiza i edycja powiadomień o zakłóceniach jako gwarancja optymalnej pracy systemów i urządzeń technicznych.

Zarządzanie infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Zapis stanu wyposażenia i sporządzanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Zarządzanie przeprowadzkami. Planowanie wariantów, kosztorysy i dokumentacja.

Zarządzanie utrzymaniem czystości. Rejestracja oraz zarządzanie obiektami/powierzchniami do czyszczenia/sprzątania jako pomoc w przydzielaniu i obsłudze projektów dotyczących utrzymania czystości.

Zarządzanie kluczami i kontrolą dostępu. Zarządzanie oraz nadzór nad kluczami i kontrolą dostępu.

Zarządzanie projektami i zadaniami. Realizacja projektów, zadań i zleceń poprzez umiejętne kierowanie zasobami, budżetem oraz terminami.

Zarządzanie umowami. Zarządzanie i aktualizacja wszystkich umów związanych z administracją nieruchomości oraz eksploatacją urządzeń technicznych.

Zarządzanie kosztami i dochodami. Rejestracja, monitoring i ocena przychodów oraz wydatków, alokacja kosztów, benchmarks.

Zarządzanie wynajmem. Tworzenie obiektów wynajmu. Rozliczenia opłat za media i eksploatacyjnych oraz czynszu.

Zarządzanie strukturą organizacyjną. Koordynacja pracowników i obrazowanie kompleksowych struktur przedsiębiorstwa.

Kalendarz. Wizualizacja i nadzór nad zadaniami oraz terminami.

VITRIcount. Mobilne odczytywanie liczników i różnorodnych punktów pomiarowych, powiadomienia oraz aktualizacja.

Portal Powiadomień Serwisowych (PPS). Profesjonalne tworzenie powiadomień serwisowych bezpośrednio przez najemców lub pracowników. Więcej informacji na stronie http://www.ebcsoft.de/tmp/vitricon_pl.pdf  Image