Menu Content/Inhalt
DDM9000 Archiwum w Diners Club Polska PDF Drukuj

Diners Club Polska wdrożył system Logotec DDM9000 Archiwum Web Edition służ±cy do archiwizowania i zarz±dzania dokumentami. System zainstalowany został na serwerach zlokalizowanych w Polsce. Udostępniono go dla wszystkich pracowników firmy.

Głównym celem postawionym przed Logotec było stworzenie centralnego elektronicznego archiwum dokumentów i usprawnienie dostępu do nich. Zadanie to spełnia system Logotec DDM9000 Archiwum Web Edition. Pozwala on na bież±ce rejestrowanie wszystkich dokumentów poszczególnych działów, a dotychczasowe archiwum stworzyło podstawę informacji zawartych w systemie. Formaty obsługiwanych plików to tif, jpg, pdf, a wykorzystana baza danych - Microsoft SQL 2005. Możliwe jest także rozszerzenie funkcjonalno¶ci systemu, głównie w zakresie wsparcia działań handlowych i komunikacji z klientami.

Diners Club Polska rozpocz±ł swoj± działalno¶ć w marcu 1997 roku. Jest czę¶ci± najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych oraz najbardziej znanych niebankowych instytucji na ¶wiecie - Diners Club International.

Celem Diners Club Polska jest wydawanie kart Diners Club na terenie Polski osobom o najwyższych wymaganiach. Niemal 60-letnie do¶wiadczenie w prowadzeniu usług finansowych oraz marka rozpoznawana wszędzie na ¶wiecie, jest gwarancj± najwyższej jako¶ci obsługi dla Posiadaczy kart Diners Club, a jednocze¶nie gwarancj± solidno¶ci dla  swoich partnerów biznesowych.

Z roku na rok coraz więcej osób staje się Posiadaczami karty Diners Club. Sukcesywnie rozszerzana jest także ilo¶ć punktów handlowo – usługowych akceptuj±cych karty Diners Club w Polsce i na ¶wiecie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »