Menu Content/Inhalt
PDM/DDM9000 w VTS Group PDF Drukuj

VTS Group S.A. wiod±cy dostawc± central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zakończył wdrożenie systemu służ±cego do archiwizowania i zarz±dzania dokumentami, w tym dokumentacj± techniczn± (Logotec PDM/DDM9000 WE). System zainstalowany został na serwerach zlokalizowanych w Polsce, ale dostępny jest dla 100 zdefiniowanych użytkowników pracuj±cych w ramach całej grupy.

Główne realizowane zadanie dotyczyło stworzenia wspólnego, centralnego archiwum dokumentów i usprawnienia dostępu do nich pracownikom działu prawnego i konstrukcyjnego. Dokumenty działu prawnego to głównie dokumenty spółek i umowy zawierane z klientami w ramach całej grupy. Dla dokumentów tych uruchomiony został mechanizm OCR’owania dokumentów co znacznie ułatwia póĽniejsze ich wyszukiwanie, również po tre¶ci.

Dokumenty działu konstrukcyjnego to głównie pliki AutoCad  dotycz±ce projektowanych i realizowanych inwestycji dla klientów VTS na całym ¶wiecie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »