Menu Content/Inhalt
CRM9000 w Sowa Druk PDF Drukuj

SOWA Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku. Od początku istnienia zajmuje się drukiem cyfrowym. Aktualnie jest największą dziełową drukarnią cyfrową w Polsce i jedną z największych w Europie. Jako pierwsza na rynku wprowadziła i rozpowszechniła idę druku książek na życzenie. Aktualnie współpracuje z wieloma, wiodącymi na rynku polskim, wydawnictwami, ale również z podmiotami zamawiającymi spersonalizowane wydruki, firmami szkoleniowymi czy autorami publikacji.

W grudniu 2006 firma zdecydowała się na wdrożenie systemu Logotec CRM9000 Web Edition. Umowa na dostawę i wdrożenie podpisana została z firmą Logotec Enterprise S.A. z Wrocławia. U podstaw decyzji o rozpoczęciu procesu wyboru systemu leżała potrzeba uporządkowania całości spraw związanych z obsługą i zarządzaniem relacjami z klientem wraz z obiegiem informacji wewnątrz firmy. Duży nacisk położony był na zintegrowanie systemu Logotec CRM z funkcjonującym już internetowym systemem obsługi zamówień.

Po wyborze dostawcy szybko przystąpiono do fazy analitycznej, przygotowania projektu wdrożenia a następnie do realizacji prac. Od podpisania umowy do uruchomienia systemu minęło 5 miesięcy.

Każdy kontakt, zamówienie czy faktura rejestrowana jest w systemie Logotec CRM i uzupełnia wiedzę pracowników Sowa Sp. z o.o. na temat swoich aktualnych i przyszłych klientów. Z punktu widzenia kilkumiesięcznej eksploatacji systemu Logotec CRM9000 widoczne są konkretne korzyści związane z jego użytkowaniem. W wyniku wdrożenia znacząco skrócony został czas poświęcony na komunikację (wymianę informacji) pomiędzy pracownikami a klientami, a także wyszukiwanie przez nich potrzebnych informacji. Obecnie z pełnej funkcjonalności Logotec CRM9000 Web Edition Standard korzysta 10 użytkowników jednoczesnych (20 użytkowników jest zdefiniowanych). W miarę potrzeb do systemu włączani będą kolejni pracownicy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »